ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : อรอุมา พูนสวน
คำค้น : อินเตอร์เน็ต , วิทยาศาสตร์ , เวิลด์ไวด์เว็บ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นพนธ์ สัมนา
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/148728
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรอุมา พูนสวน . (2546). การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
อรอุมา พูนสวน . 2546. "การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,.
อรอุมา พูนสวน . "การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,, 2546. Print.
อรอุมา พูนสวน . การพัฒนาบทเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต โดยใช้รูปแบบของเวิล์ดไวด์เว็บ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,; 2546.