ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของราษฎรบ้านช่อแลที่มีต่อการแยกหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของราษฎรบ้านช่อแลที่มีต่อการแยกหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อิ่นคำ ฟองสมุทร์
คำค้น : เชียงใหม่ , หมู่บ้านช่อแล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นำชัย ทนุผล
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/148307
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิ่นคำ ฟองสมุทร์ . (2547). ความคิดเห็นของราษฎรบ้านช่อแลที่มีต่อการแยกหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อิ่นคำ ฟองสมุทร์ . 2547. "ความคิดเห็นของราษฎรบ้านช่อแลที่มีต่อการแยกหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อิ่นคำ ฟองสมุทร์ . "ความคิดเห็นของราษฎรบ้านช่อแลที่มีต่อการแยกหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2547. Print.
อิ่นคำ ฟองสมุทร์ . ความคิดเห็นของราษฎรบ้านช่อแลที่มีต่อการแยกหมู่บ้าน : กรณีศึกษาหมู่บ้านช่อแล ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2547.