ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผลขี้เลื่อยและพอลิแลคติกแอซิด

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผลขี้เลื่อยและพอลิแลคติกแอซิด , Preparation and properties of sawdust/poly (lactic acid) composites
นักวิจัย : กษมา, จารุกำจร
คำค้น : พอลิเมอร์ , คอมโพสิท
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7545
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-710-57-18-06
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

บรรณานุกรม :
กษมา, จารุกำจร . (2561). รายงานการวิจัยการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผลขี้เลื่อยและพอลิแลคติกแอซิด.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กษมา, จารุกำจร . 2561. "รายงานการวิจัยการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผลขี้เลื่อยและพอลิแลคติกแอซิด".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กษมา, จารุกำจร . "รายงานการวิจัยการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผลขี้เลื่อยและพอลิแลคติกแอซิด."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561. Print.
กษมา, จารุกำจร . รายงานการวิจัยการเตรียมและสมบัติของพอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่างผลขี้เลื่อยและพอลิแลคติกแอซิด. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2561.