ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีภาคเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีภาคเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
นักวิจัย : บรรจง ศิริ
คำค้น : กลุ่มสตรีภาคเกษตร , การพึ่งตนเอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/139323
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรรจง ศิริ . (2545). การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีภาคเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บรรจง ศิริ . 2545. "การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีภาคเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
บรรจง ศิริ . "การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีภาคเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.
บรรจง ศิริ . การบริหารจัดการเพื่อการพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มสตรีภาคเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2545.