ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : ทศพร เธียรธนู
คำค้น : ครู , สินเชื่อ , โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/139321
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทศพร เธียรธนู . (2545). การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ทศพร เธียรธนู . 2545. "การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ทศพร เธียรธนู . "การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545. Print.
ทศพร เธียรธนู . การประเมินผลโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู : ศึกษาเฉพาะ กรณีข้าราชการครู อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2545.