ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถ่ายทอดองค์ความรู้ในป่าจำปีสิรินธร หมู่บ้านซับจำปา จังหวัดลพบุรี สู่ชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถ่ายทอดองค์ความรู้ในป่าจำปีสิรินธร หมู่บ้านซับจำปา จังหวัดลพบุรี สู่ชุมชน
นักวิจัย : ขนิษฐา สมร่าง
คำค้น : ป่าจำปีสิรินธร , การถ่ายทอดความรู้ , องค์ความรู้ , ชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณัฏฐชา หน่อทอง , นพดล มีคุณ , นันทนา แจ้งสุวรรณ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216990
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขนิษฐา สมร่าง . (2552). การถ่ายทอดองค์ความรู้ในป่าจำปีสิรินธร หมู่บ้านซับจำปา จังหวัดลพบุรี สู่ชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ขนิษฐา สมร่าง . 2552. "การถ่ายทอดองค์ความรู้ในป่าจำปีสิรินธร หมู่บ้านซับจำปา จังหวัดลพบุรี สู่ชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ขนิษฐา สมร่าง . "การถ่ายทอดองค์ความรู้ในป่าจำปีสิรินธร หมู่บ้านซับจำปา จังหวัดลพบุรี สู่ชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2552. Print.
ขนิษฐา สมร่าง . การถ่ายทอดองค์ความรู้ในป่าจำปีสิรินธร หมู่บ้านซับจำปา จังหวัดลพบุรี สู่ชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2552.