ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักวิจัย : ทัศณีวรรณ บัวสิม
คำค้น : นักเรียนประถมศึกษา , การศึกษาขั้นประถม , วิทยาศาสตร์ , การสอนแบบสอดแทรก , สารเคมี , กิจกรรมการเรียนรู้
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213979
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศณีวรรณ บัวสิม . (2548). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศณีวรรณ บัวสิม . 2548. "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทัศณีวรรณ บัวสิม . "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548. Print.
ทัศณีวรรณ บัวสิม . ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารเคมี โดยใช้วิธีการสอนบูรณาการแบบสอดแทรก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2548.