ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ
นักวิจัย : สุพัตรา สระธรรม
คำค้น : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , อุณหภูมิต่ำ , เอื้องแซะหอม [พืช] , กล้วยไม้ , เชื้อพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมยศ มีสุข , ลักขณา เพ็ชรประดับ
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัตรา สระธรรม . (2550). การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุพัตรา สระธรรม . 2550. "การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
สุพัตรา สระธรรม . "การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
สุพัตรา สระธรรม . การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.