ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน [Strombus canarium Linnaeus, 1758]

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน [Strombus canarium Linnaeus, 1758]
นักวิจัย : พัชรี ซุ่นสั้น
คำค้น : หอยชักตีน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/197085
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พัชรี ซุ่นสั้น . (2550). การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน [Strombus canarium Linnaeus, 1758].
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่.
พัชรี ซุ่นสั้น . 2550. "การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน [Strombus canarium Linnaeus, 1758]".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่.
พัชรี ซุ่นสั้น . "การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน [Strombus canarium Linnaeus, 1758]."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่, 2550. Print.
พัชรี ซุ่นสั้น . การศึกษาการกระตุ้นการวางไข่ พัฒนาการของคัพภะและลูกหอยวัยอ่อนของหอยชักตีน [Strombus canarium Linnaeus, 1758]. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่; 2550.