ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนอนูเบียส (Anubias barteri engler, 1979)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนอนูเบียส (Anubias barteri engler, 1979)
นักวิจัย : วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
คำค้น : อนูเบียส [พืช] , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช , สูตรอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/168109
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย . (2548). การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนอนูเบียส (Anubias barteri engler, 1979).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ,.
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย . 2548. "การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนอนูเบียส (Anubias barteri engler, 1979)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ,.
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย . "การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนอนูเบียส (Anubias barteri engler, 1979)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ,, 2548. Print.
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย . การพัฒนาสูตรอาหารขยายโคลนอนูเบียส (Anubias barteri engler, 1979). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ,; 2548.