ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าหัตถกรรม ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าหัตถกรรม ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : วิยะดา กาญจนะ
คำค้น : กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน , สินค้าหัตถกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุนิลา ทนุผล
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/163817
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิยะดา กาญจนะ . (2548). การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าหัตถกรรม ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
วิยะดา กาญจนะ . 2548. "การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าหัตถกรรม ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,.
วิยะดา กาญจนะ . "การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าหัตถกรรม ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,, 2548. Print.
วิยะดา กาญจนะ . การบริหารจัดการธุรกิจการผลิตสินค้าหัตถกรรม ของสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้,; 2548.