ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : รวิสรา ศรีชัย
คำค้น : โนรา , การเรียนรู้ , การแต่งหน้า
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
รวิสรา ศรีชัย . (2557). การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
รวิสรา ศรีชัย . 2557. "การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
รวิสรา ศรีชัย . "การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
รวิสรา ศรีชัย . การศึกษาปัญหาการแต่งหน้าและการพัฒนาการเรียนรู้การแต่งหน้าของโนราในชุมขนบ้านเกาะงุน-กะทิง ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2557.