ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินแบบเรียนที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินแบบเรียนที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นักวิจัย : โสภิดา ขาวหนูนา
คำค้น : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร , แบบเรียน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : https://ird.skru.ac.th/RMS/show_research.php?id=481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
โสภิดา ขาวหนูนา . (2545). การประเมินแบบเรียนที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
โสภิดา ขาวหนูนา . 2545. "การประเมินแบบเรียนที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา .
โสภิดา ขาวหนูนา . "การประเมินแบบเรียนที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา , 2545. Print.
โสภิดา ขาวหนูนา . การประเมินแบบเรียนที่ใช้สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร. สงขลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา ; 2545.