ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับประถมวัย ในโรงเรียนนานาชาติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับประถมวัย ในโรงเรียนนานาชาติ
นักวิจัย : สุทธิดา ปกป้อง
คำค้น : ภาษากับวัฒนธรรมไทย , การศึกษาขั้นอนุบาล , วัฒนธรรมไทย , โรงเรียนนานาชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/136267
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิดา ปกป้อง . (2545). การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับประถมวัย ในโรงเรียนนานาชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิดา ปกป้อง . 2545. "การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับประถมวัย ในโรงเรียนนานาชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุทธิดา ปกป้อง . "การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับประถมวัย ในโรงเรียนนานาชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สุทธิดา ปกป้อง . การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมไทยระดับประถมวัย ในโรงเรียนนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.