ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม
นักวิจัย : ฉวีวรรณ ธรรมชาติ
คำค้น : มารดาและบุตร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มลุลี แสนใจ , อุทุมพร ลิ่มสวัสดิ์
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/122830
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ ธรรมชาติ . (2540). การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม.
ฉวีวรรณ ธรรมชาติ . 2540. "การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม.
ฉวีวรรณ ธรรมชาติ . "การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม, 2540. Print.
ฉวีวรรณ ธรรมชาติ . การศึกษาลักษณะสำคัญของมารดาที่มีบุตรคนแรกขณะอายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดนครพนม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม; 2540.