ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ T25 ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ขนาดเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน วพบ.ตรัง

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ T25 ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ขนาดเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน วพบ.ตรัง
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา l เบญจวรรณ ช่วยแก้ว l อัศรีย์ พิชัยรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา l เบญจวรรณ ช่วยแก้ว l อัศรีย์ พิชัยรัตน์ . (2560). ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ T25 ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ขนาดเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน วพบ.ตรัง.
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง .
จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา l เบญจวรรณ ช่วยแก้ว l อัศรีย์ พิชัยรัตน์ . 2560. "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ T25 ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ขนาดเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน วพบ.ตรัง".
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง .
จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา l เบญจวรรณ ช่วยแก้ว l อัศรีย์ พิชัยรัตน์ . "ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ T25 ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ขนาดเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน วพบ.ตรัง."
    ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง , 2560. Print.
จันทร์เพ็ญ เลิศวนวัฒนา l เบญจวรรณ ช่วยแก้ว l อัศรีย์ พิชัยรัตน์ . ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ T25 ต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว ขนาดเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายของนักศึกษาพยาบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน วพบ.ตรัง. ตรัง : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ; 2560.