ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Faktor-Faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam Penyiasatan Kes Rasuah

หน่วยงาน Universiti Sains Malaysia, Malaysia

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Faktor-Faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam Penyiasatan Kes Rasuah
นักวิจัย : Manan, Mohd Saud Ayutollah Abdul , Aziz, Rahimah Abdul
คำค้น : H1-99 Social sciences (General)
หน่วยงาน : Universiti Sains Malaysia, Malaysia
ผู้ร่วมงาน : Kadir, Nadhrah A , Rahmat, Siti Rahyla , Mohd, Azmil Tayeb , Mohd, Saidatulakmal
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://eprints.usm.my/41063/1/ART_76.pdf , Manan, Mohd Saud Ayutollah Abdul and Aziz, Rahimah Abdul (2017) Faktor-Faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam Penyiasatan Kes Rasuah. In: Social Sciences Postgraduate International Seminar (SSPIS) 2017. School of Social Sciences, USM, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 566-572. ISBN 9789671544013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : http://www.sspis.usm.my , http://eprints.usm.my/41063/
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Kegiatan jenayah bersindiket yang semakin berleluasa di Malaysia menyebabkan agensi penguatkuasaan di Malaysia khususnya di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menggunakan pendekatan Intelligence Based Investigation melalui operasi undercover. Kesukaran dalam menjalankan siasatan secara terbuka menyebabkan pegawai undercover diperlukan. Hal ini kerana pendekatan undercover membolehkan penyamaran dibuat dalam aktiviti penyusupan ke dalam persekitaran sindiket. Isu berkaitan dengan perisikan dan penggunaan undercover jarang dibincangkan kerana dianggap sebagai rahsia. Kegagalan dalam pemilihan pegawai undercover adalah salah satu penyumbang kepada kegagalan operasi. Persoalan yang timbul, adakah kejayaan pegawai undercover dalam penyiasatan kes rasuah disebabkan oleh pembawaan identiti yang berkesan?. Oleh itu kertas kerja ini akan membincangkan faktor-faktor kejayaan pegawai undercover dalam penyiasatan kes rasuah. Kajian ini telah dijalankan di SPRM dalam kalangan 10 orang informan yang dipilih melalui kaedah pensampelan bertujuan. Secara umumnya, kajian ini mendapati kejayaan pegawai undercover dalam penyiasatan kes rasuah adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya ialah minat yang mendalam terhadap tugasan yang diberikan boleh mempengaruhi sikap, kemahiran dan pengetahuan seseorang pegawai undercover. Selain daripada itu, tahap motivasi yang tinggi boleh mendorong kepada prestasi kerja yang lebih positif terhadap tugas, tahap integriti dan disiplin yang tinggi semasa menjalankan tugas penyiasatan. Malah pengalaman yang luas dalam operasi turut mendorong kepada kejayaan dalam penyiasatan kes rasuah. Selain daripada kawalan dalaman yang baik dan sokongan yang diterima daripada Jabatan, pemilihan pegawai undercover yang sesuai turut memberi kesan terhadap kejayaan operasi. Secara kesimpulannya kejayaan operasi undercover bergantung bukan sahaja kepada faktor kendiri tetapi juga kepada faktor persekitaran dan sokongan daripada agensi berkaitan.

บรรณานุกรม :
Manan, Mohd Saud Ayutollah Abdul , Aziz, Rahimah Abdul . (2560). Faktor-Faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam Penyiasatan Kes Rasuah.
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Manan, Mohd Saud Ayutollah Abdul , Aziz, Rahimah Abdul . 2560. "Faktor-Faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam Penyiasatan Kes Rasuah".
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia.
Manan, Mohd Saud Ayutollah Abdul , Aziz, Rahimah Abdul . "Faktor-Faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam Penyiasatan Kes Rasuah."
    กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia, 2560. Print.
Manan, Mohd Saud Ayutollah Abdul , Aziz, Rahimah Abdul . Faktor-Faktor Kejayaan Pegawai Undercover Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam Penyiasatan Kes Rasuah. กรุงเทพมหานคร : Universiti Sains Malaysia, Malaysia; 2560.