ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ
นักวิจัย : อาคม สิงหบุญ
คำค้น : คัพภวิทยา , ปลาเก๋าเสือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สามารถ เดชสถิตย์ , ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/139036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาคม สิงหบุญ . (2547). พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่.
อาคม สิงหบุญ . 2547. "พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่.
อาคม สิงหบุญ . "พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่, 2547. Print.
อาคม สิงหบุญ . พัฒนาการคัพภะและลูกปลาวัยอ่อนของปลาเก๋าเสือ. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่; 2547.