ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
นักวิจัย : คำพู เพชรไซสี
คำค้น : การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , หลักสูตร , สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/122866
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คำพู เพชรไซสี . (2545). การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
คำพู เพชรไซสี . 2545. "การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
คำพู เพชรไซสี . "การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.
คำพู เพชรไซสี . การจัดทำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545.