ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : อรกัญญา เม่งหยู
คำค้น : คุณภาพน้ำทิ้ง , โรงเพาะฟักกุ้งทะเล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นรินทร์ สงสีจันทร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/144591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรกัญญา เม่งหยู . (2546). การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต.
อรกัญญา เม่งหยู . 2546. "การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต.
อรกัญญา เม่งหยู . "การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต, 2546. Print.
อรกัญญา เม่งหยู . การศึกษาคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงเพาะพักกุ้งทะเลในจังหวัดภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต; 2546.