ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : สำเริง รักซ้อน
คำค้น : เถ้าถ่านหิน , คอนกรีตพรุน , สัมประสิทธิ์การซึมผ่าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปริญญา จินดาประเสริฐ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/283947
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำเริง รักซ้อน . (2558). การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
สำเริง รักซ้อน . 2558. "การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.
สำเริง รักซ้อน . "การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558. Print.
สำเริง รักซ้อน . การวิจัยด้านคอนกรีตพรุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร; 2558.