ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย
นักวิจัย : อิสรีย์ นิลสีสุวรรณ
คำค้น : สหกรณ์ , การประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/266823
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อิสรีย์ นิลสีสุวรรณ . (2553). การศึกษาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อิสรีย์ นิลสีสุวรรณ . 2553. "การศึกษาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อิสรีย์ นิลสีสุวรรณ . "การศึกษาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
อิสรีย์ นิลสีสุวรรณ . การศึกษาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.