ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด [Haliotis asinina Linnaeus, 1758 และ Haliotis diversicolor supertexta] ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด [Haliotis asinina Linnaeus, 1758 และ Haliotis diversicolor supertexta] ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล
นักวิจัย : ปริญญา สุทธินนท์
คำค้น : พันธุ์หอย , ผลผลิตกระชังทะเล , หอยเป๋าฮื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมพิศ แย้มเกษม , เรณู ยาชิโร
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/235758
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา สุทธินนท์ . (2554). ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด [Haliotis asinina Linnaeus, 1758 และ Haliotis diversicolor supertexta] ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
ปริญญา สุทธินนท์ . 2554. "ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด [Haliotis asinina Linnaeus, 1758 และ Haliotis diversicolor supertexta] ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง.
ปริญญา สุทธินนท์ . "ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด [Haliotis asinina Linnaeus, 1758 และ Haliotis diversicolor supertexta] ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : กรมประมง, 2554. Print.
ปริญญา สุทธินนท์ . ผลผลิตของหอยเป๋าฮื้อสองชนิด [Haliotis asinina Linnaeus, 1758 และ Haliotis diversicolor supertexta] ที่เลี้ยงในกระชังในทะเล. กรุงเทพมหานคร : กรมประมง; 2554.