ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค
นักวิจัย : ภุชิต ภูชำนิ , นายธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , ชนกนันท์ นราแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภุชิต ภูชำนิ , นายธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , ชนกนันท์ นราแก้ว . (2558). การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ภุชิต ภูชำนิ , นายธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , ชนกนันท์ นราแก้ว . 2558. "การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
ภุชิต ภูชำนิ , นายธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , ชนกนันท์ นราแก้ว . "การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558. Print.
ภุชิต ภูชำนิ , นายธวัชชัย ประหยัดวงศ์ , ชนกนันท์ นราแก้ว . การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2558.