ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : จิราพร โพธิ์งาม , ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราพร โพธิ์งาม , ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล . (2558). ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี.
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
จิราพร โพธิ์งาม , ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล . 2558. "ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี".
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.
จิราพร โพธิ์งาม , ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล . "ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี."
    กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2558. Print.
จิราพร โพธิ์งาม , ปิยะพร พิทักษ์ตันสกุล . ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี; 2558.