ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera
นักวิจัย : ประสาทพร กออวยชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสาทพร กออวยชัย . (2560). ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ประสาทพร กออวยชัย . 2560. "ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
ประสาทพร กออวยชัย . "ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
ประสาทพร กออวยชัย . ศักยภาพการให้ผลผลิตและการสร้างประชากรดูราและฟิสิเฟอราจากโคลน ปาล์มน้ำมัน ปาล์มน้ำมันลูกผสม Elaeis oleifera X Elaeis guineensis และ Elaeis oleifera. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.