ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาชุดปักดำต้นกล้าล้างรากแบบติดรถแทรคเตอร์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดปักดำต้นกล้าล้างรากแบบติดรถแทรคเตอร์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : สมพร หงษ์กง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร หงษ์กง . (2560). การพัฒนาชุดปักดำต้นกล้าล้างรากแบบติดรถแทรคเตอร์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สมพร หงษ์กง . 2560. "การพัฒนาชุดปักดำต้นกล้าล้างรากแบบติดรถแทรคเตอร์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
สมพร หงษ์กง . "การพัฒนาชุดปักดำต้นกล้าล้างรากแบบติดรถแทรคเตอร์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
สมพร หงษ์กง . การพัฒนาชุดปักดำต้นกล้าล้างรากแบบติดรถแทรคเตอร์เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.