ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา
นักวิจัย : วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย . (2560). การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย . 2560. "การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย . "การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย . การพัฒนาต้นแบบชุดตรวจแลมป์สำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ของเชื้อ Vibrio chorellae, V. parahaemolyticus และ E. coli สายพันธุ์ 0157:H7 ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อใช้ร่วมกับเครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบรวดเร็วขนาดพกพา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.