ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง
นักวิจัย : โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
คำค้น : ผลิตภัณฑ์บะหมี่ข้าวโพดม่วงต้นแบบ , ข้าวโพด , ข้าวโพดแอนโทไซยานิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นพพงศ์ จุลจอหอ , ชไมพร เอกทัศนาวรรณ , สุปราณี งามประสิทธิ์ , สดใส ช่างสลัก , ศานิต เก้าเอี้ยน
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/285890
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ . (2556). การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ . 2556. "การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ . "การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
โชคชัย เอกทัศนาวรรณ . การทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมแอนโทไซยานินสูง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.