ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา
นักวิจัย : อัญชิสา ปานแก้ว
คำค้น : สบู่ดำ , การปรับปรุงพันธุ์ , การกลายพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงลักษณ์ เทียนเสรี
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/274512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชิสา ปานแก้ว . (2555). การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัญชิสา ปานแก้ว . 2555. "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อัญชิสา ปานแก้ว . "การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
อัญชิสา ปานแก้ว . การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในสบู่ดำ (Jatropha curcas L.) โดยใช้รังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.