ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไป โดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ล โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไป โดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ล โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์
นักวิจัย : ณัฐพล กันตีวงศ์
คำค้น : การออแบบแผ่นพื้น , พื้นไร้คานแรงอัด , ไฟไนต์เอลิเมนต์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อนุสรณ์ อินทรังษี,
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/250091
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐพล กันตีวงศ์ . (2551). การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไป โดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ล โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐพล กันตีวงศ์ . 2551. "การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไป โดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ล โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฐพล กันตีวงศ์ . "การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไป โดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ล โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
ณัฐพล กันตีวงศ์ . การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไป โดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ล โดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.