ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : กาบแก้ว ปัญญาไทย
คำค้น : การมีส่วนร่วมของชุมชน , เทศบาลตำบลเกาะคา , ขยะ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/239321
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาบแก้ว ปัญญาไทย . (2554). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาบแก้ว ปัญญาไทย . 2554. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กาบแก้ว ปัญญาไทย . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554. Print.
กาบแก้ว ปัญญาไทย . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2554.