ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย
นักวิจัย : อัญชลี โพธิ์มี
คำค้น : สินเชื่อที่อยู่อาศัย , โครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถว , การกู้หนี้ยืมสิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พัชนีย์ ธระเสนา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี โพธิ์มี . (2551). การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อัญชลี โพธิ์มี . 2551. "การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา.
อัญชลี โพธิ์มี . "การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551. Print.
อัญชลี โพธิ์มี . การประเมินผลโครงการสินเชื่อธุรกิจห้องแถวของธนาคารออมสิน : ศึกษากรณีธนาคารออมสิน สาขาปู่เจ้าสมิงพราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยบูรพา; 2551.