ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย
นักวิจัย : สายัณห์ อุ่นนันกาศ
คำค้น : แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย , เครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/132045
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . (2545). การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . 2545. "การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . "การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.
สายัณห์ อุ่นนันกาศ . การพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการกระบวนวิชาโดยใช้แบบจำลองเชิงวัตถุแบบกระจาย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2545.