ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษารูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษารูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
นักวิจัย : อานุช คีรีรัฐนิคม
คำค้น : นาข้าว , หอยเชอร์รี่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สราญ เพิ่มพูล
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/200082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อานุช คีรีรัฐนิคม . (2551). การศึกษารูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อานุช คีรีรัฐนิคม . 2551. "การศึกษารูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ.
อานุช คีรีรัฐนิคม . "การศึกษารูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551. Print.
อานุช คีรีรัฐนิคม . การศึกษารูปแบบการจัดการหอยเชอรี่ในนาข้าว บริเวณอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยทักษิณ; 2551.