ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ
คำค้น : ป่าชุมชน , บ้านใหม่พัฒนา , การพัฒนาป่าชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุรพล เศรษฐบุตร , กฐิน ศรีมงคล , นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/221137
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ . (2552). การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ . 2552. "การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
สรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ . "การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
สรรพสิทธิ์ เยาวสกุลมาศ . การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.