ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน
นักวิจัย : มานิตา ชมเปราะ
คำค้น : ลัวะ , น่าน , สมุนไพร , กูย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพบูลย์ สุทธสุภา , อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ , กฐิน ศรีมงคล
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/99940
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มานิตา ชมเปราะ . (2542). การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มานิตา ชมเปราะ . 2542. "การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
มานิตา ชมเปราะ . "การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2542. Print.
มานิตา ชมเปราะ . การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านของชาวลัวะ บ้านเต๋ยกลาง ดอยภูคา จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2542.