ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจกันสาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจกันสาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : อัมภวัลย์ พลดวงคำ
คำค้น : ธุรกิจกันสาด , การส่งเสริมการขาย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภูษณิศา เตชเถกิง
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/205384
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัมภวัลย์ พลดวงคำ . (2551). กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจกันสาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อัมภวัลย์ พลดวงคำ . 2551. "กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจกันสาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อัมภวัลย์ พลดวงคำ . "กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจกันสาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.
อัมภวัลย์ พลดวงคำ . กลยุทธ์การส่งเสริมการขายของธุรกิจกันสาดในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2551.