ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : บำเพ็ญ เมืองมูล
คำค้น : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , การเรียนรู้ , กลุ่มสตรีสหกรณ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปรารถนา ยศสุข , อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ , วราภา คุณาพร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/196594
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บำเพ็ญ เมืองมูล . (2551). กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บำเพ็ญ เมืองมูล . 2551. "กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บำเพ็ญ เมืองมูล . "กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
บำเพ็ญ เมืองมูล . กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.