ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สำนักตรวจสอบ ทรัพย์สินภาคการเมือง

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สำนักตรวจสอบ ทรัพย์สินภาคการเมือง
นักวิจัย : ภูริสุดา นิลวรรณ , มุทิตา แมนเมตตกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบทรัพย์สินที่มีระยะเวลาการทางาน 1 ปี ขึ้นไป จานวน 27 ราย จากสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง 1 และผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน จานวน 2 ราย

บรรณานุกรม :
ภูริสุดา นิลวรรณ , มุทิตา แมนเมตตกุล . (2555). ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สำนักตรวจสอบ ทรัพย์สินภาคการเมือง.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
ภูริสุดา นิลวรรณ , มุทิตา แมนเมตตกุล . 2555. "ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สำนักตรวจสอบ ทรัพย์สินภาคการเมือง".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
ภูริสุดา นิลวรรณ , มุทิตา แมนเมตตกุล . "ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สำนักตรวจสอบ ทรัพย์สินภาคการเมือง."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2555. Print.
ภูริสุดา นิลวรรณ , มุทิตา แมนเมตตกุล . ปัญหาการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : สำนักตรวจสอบ ทรัพย์สินภาคการเมือง. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2555.