ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ
นักวิจัย : พรรณราย ขันธกิจ , วัชรา ไชยสาร , นุกูล สัญฐิติเสรี , ทศพนธ์ นรทัศน์ , สมชัย ศรีสุทธิยากร , พีรพล ศรีสิงห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

มุ่งเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ ร่วมกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และการทุจริตในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ

บรรณานุกรม :
พรรณราย ขันธกิจ , วัชรา ไชยสาร , นุกูล สัญฐิติเสรี , ทศพนธ์ นรทัศน์ , สมชัย ศรีสุทธิยากร , พีรพล ศรีสิงห์ . (2555). การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
พรรณราย ขันธกิจ , วัชรา ไชยสาร , นุกูล สัญฐิติเสรี , ทศพนธ์ นรทัศน์ , สมชัย ศรีสุทธิยากร , พีรพล ศรีสิงห์ . 2555. "การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
พรรณราย ขันธกิจ , วัชรา ไชยสาร , นุกูล สัญฐิติเสรี , ทศพนธ์ นรทัศน์ , สมชัย ศรีสุทธิยากร , พีรพล ศรีสิงห์ . "การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2555. Print.
พรรณราย ขันธกิจ , วัชรา ไชยสาร , นุกูล สัญฐิติเสรี , ทศพนธ์ นรทัศน์ , สมชัย ศรีสุทธิยากร , พีรพล ศรีสิงห์ . การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรเอกชนกึ่งสาธารณะ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2555.