ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ
นักวิจัย : จิระเดช ทัศยาพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ขอบเขตการวิจัยของการศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งใช้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและอำนาจเจริญ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2552 ขอบเขตการวิจัยของการศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งใช้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและอำนาจเจริญ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2552 ขอบเขตการวิจัยของการศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งใช้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งมีลักษณะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้ กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมาและอำนาจเจริญ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ถึงมีนาคม พ.ศ. 2552

บรรณานุกรม :
จิระเดช ทัศยาพันธุ์ . (2553). การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
จิระเดช ทัศยาพันธุ์ . 2553. "การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
จิระเดช ทัศยาพันธุ์ . "การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2553. Print.
จิระเดช ทัศยาพันธุ์ . การศึกษาการรั่วไหลของงบประมาณแผ่นดินในการศึกษาภาคบังคับ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2553.