ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์สถานการณ์การทุจริตจากสื่อหนังสือพิมพ์

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์สถานการณ์การทุจริตจากสื่อหนังสือพิมพ์
นักวิจัย : อลิสรา แสงอ่อน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อลิสรา แสงอ่อน . (2552). การสังเคราะห์สถานการณ์การทุจริตจากสื่อหนังสือพิมพ์.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
อลิสรา แสงอ่อน . 2552. "การสังเคราะห์สถานการณ์การทุจริตจากสื่อหนังสือพิมพ์".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
อลิสรา แสงอ่อน . "การสังเคราะห์สถานการณ์การทุจริตจากสื่อหนังสือพิมพ์."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2552. Print.
อลิสรา แสงอ่อน . การสังเคราะห์สถานการณ์การทุจริตจากสื่อหนังสือพิมพ์. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2552.