ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ
นักวิจัย : ศรีสุดา โท้ทอง
คำค้น : ปุ๋ยสูตร 20-10-25 , การผลิตในกล้วยไม้ , พันธุ์โกลเด็นชาวเวอร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พีระวรรณ พัฒนวิภาส , สุพัตรา อินทรวิมลศรี , ธารทิพย ภาสบุตร , รุ่งนภา ทองเคร็ง , ภิรัชต์ สมฤทธิ์ , วัชรี วิทยวรรณกุล , ทิพวรรณ กัณหาญาติ , ทัศนาพร ทัศคร , ดารุณี ปุญุญญพิทักษ์ , ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล , ลัคนา เขตสมุทร , นันทรัตน์ ศุภกำเนิด , จงวัฒนา พุ่มหิรัญ , วิภาดา ทองทักษิณ , สุนิตรา คามีศักดิ์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศรีสุดา โท้ทอง . (2558). โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
ศรีสุดา โท้ทอง . 2558. "โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
ศรีสุดา โท้ทอง . "โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.
ศรีสุดา โท้ทอง . โครงการวิจัยแก้ไขปัญหาการผลิตกล้วยไม้การค้าสกุลอื่นๆ. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2558.