ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : รมิดา คงเขตวณิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รมิดา คงเขตวณิช . (2560). การประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย.
รมิดา คงเขตวณิช . 2560. "การประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย.
รมิดา คงเขตวณิช . "การประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, 2560. Print.
รมิดา คงเขตวณิช . การประเมินหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับความสามารถในการทำกำไรและมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย; 2560.