ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0
นักวิจัย : ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ . (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย.
ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ . 2560. "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย.
ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ . "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, 2560. Print.
ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในยุคไทยแลนด์ 4.0. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย; 2560.