ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย
นักวิจัย : นิวัติ จันทราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิวัติ จันทราช . (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย.
นิวัติ จันทราช . 2560. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย.
นิวัติ จันทราช . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย, 2560. Print.
นิวัติ จันทราช . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของบุคลากรในธุกิจขายตรงกรณีศึกษาบริษัทในสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย; 2560.