ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
นักวิจัย : พันธนี พงศ์สัมพันธ์
คำค้น : การระบาด,ทฤษฎีการจำลองเชิงพลวัตมาตรฐาน,น้ำท่วม,แบบจำลองการกระจายตามพื้นที่,แบบจำลองทางคณิตศาสตร์,ภัยพิบัติ,โรคไข้เลือดออก,โรคมาลาเรีย
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทคัดย่อ จากสถานการณ์อุทกภัยแต่ละครั้ง พื้นที่แต่ละแห่งจะเกิดสภาวะน้ำท่วมขัง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ของยุงชนิดต่างๆเป็นอย่างดี โดยเฉพาะยุงลายทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังเสี่ยงเป็นโรค ไข้เลือดออก ยุงลายมักจะชอบวางไข่ในน้ำที่นิ่งสะอาดและชอบกัดคนในเวลากลางวัน ทำให้หลังจากเกิด น้ำท่วมขังสักระยะหนึ่งเราจะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นและอาจมีการแพร่ระบาดของโรคขยาย เป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในชุมชนที่แออัด โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมี 4 ชนิด คือ DEN-1 DEN-2 DEN-3 และ DEN-4 โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อีกโรคหนึ่งที่พบว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาพร้อม กับน้ำท่วมคือโรคมาลาเรีย มาลาเรียเป็นโรคหรือสภาวะติดเชื้อในคนที่มีสาเหตุมาจากโปรโตซัว Genus Plasmodium เชื้อมาลาเรียที่จัดว่าเป็นปรสิตของคนมี 4 ชนิด ได้แก่ พลาสโมเดียมฟัลซิพารัม พลาสโม เดียมไวแวกซ์ พลาสโมเดียมมาลาริอี และพลาสโมเดียมโอวัลเล่ อาการของผู้ป่วยโรคมาลาเรียแต่ละคน จะขึ้นอยู่กับระยะฟักตัวของเชื้อ ชนิดของเชื้อ จำนวนของสปอโรซอยต์ที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไป ภาวะภูมิ ต้านทานต่อเชื้อมาลาเรียของผู้ป่วย ภาวะที่ผู้ป่วยได้รับยาป้องกันมาลาเรียมาก่อน หรือได้รับยารักษา มาลาเรียมาบ้างแล้ว ในงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนำมาอธิบายการ ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียกับการเกิดน้ำท่วมในประเทศไทย นอกจากนั้นในงานวิจัยนี้ ยังมีการศึกษาการกระจายของผู้ป่วยทั้งสองโรคนี้โดยใช้วิธีของการสร้างแบบจำลองการกระจายตาม พื้นที่ (Spatial model) โดยพิจารณาถึงการเคลื่อนที่ของประชากร และหาค่าพารามิเตอร์เชิงตัวเลขใน แบบจำลอง โดยการใช้ข้อมูลที่เก็บได้เพื่อเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ลักษณะการระบาดของโรค คำสำคัญ การระบาด ทฤษฎีการจำลองเชิงพลวัตมาตรฐาน น้ำท่วม แบบจำลองการกระจาย ตามพื้นที่ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ภัยพิบัติ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย

บรรณานุกรม :
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . (2559). การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . 2559. "การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . "การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559. Print.
พันธนี พงศ์สัมพันธ์ . การศึกษาผลกระทบของภัยพิบัติธรรมชาติอันได้แก่น้ำท่วมในการแพร่ระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2559.