ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยแรงทอร์คสุงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า(Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ในการวัดแบบไอโซคิเนติกของนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยแรงทอร์คสุงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า(Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ในการวัดแบบไอโซคิเนติกของนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย
นักวิจัย : สุวัตร สิทธิหล่อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449898491.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัตร สิทธิหล่อ . (2544). รายงานการวิจัยแรงทอร์คสุงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า(Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ในการวัดแบบไอโซคิเนติกของนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ . 2544. "รายงานการวิจัยแรงทอร์คสุงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า(Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ในการวัดแบบไอโซคิเนติกของนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ . "รายงานการวิจัยแรงทอร์คสุงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า(Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ในการวัดแบบไอโซคิเนติกของนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2544. Print.
สุวัตร สิทธิหล่อ . รายงานการวิจัยแรงทอร์คสุงสุดของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า(Quadriceps) และกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) ในการวัดแบบไอโซคิเนติกของนักกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2544.