ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติ ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติ ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16
นักวิจัย : สุวัตร สิทธิหล่อ , วสันต์ ไมตรีจิตต์ , วาสนา เกษแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449898321.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัตร สิทธิหล่อ , วสันต์ ไมตรีจิตต์ , วาสนา เกษแก้ว . (2547). การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติ ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , วสันต์ ไมตรีจิตต์ , วาสนา เกษแก้ว . 2547. "การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติ ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , วสันต์ ไมตรีจิตต์ , วาสนา เกษแก้ว . "การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติ ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2547. Print.
สุวัตร สิทธิหล่อ , วสันต์ ไมตรีจิตต์ , วาสนา เกษแก้ว . การวิเคราะห์ทางคิเนแมติกส์แบบ 3 มิติ ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2547.